Vells mètodes i nous plantejaments

Seguint les pautes actuals per a una optimització dels métodes de treball les noves plantacions s'han realitzat sobre terrenys nivellats en terrasses i sistemas de conducció de les vinyes sobre emparrats cosa que permet mecanitzar gran part de les feines més habituals.

Les feines de esporga i aclariment de la vegetació es segueixen realitzant no obstant de forma manual i individualitzada segons cada varietat.

Agricultura biodinàmica

Tot i les noves tècniques se segueixen aplicant les velles tècniques de conreu que ara porten el nom de biodinàmica.

A grans trets podem dir que la saviesa acumulada al llarg de generacions de viticultors ara és utilitzada igualment per tal d'obtenir els fruits més sans i equilibrats.

Basicament es tracta de seguir els ritmes marcats pels cicles lunars i l'harmonització entre l'home i el cosmo intentant cercar la unitat de les forces per obtenir uns resultats també harmònics alhora que d'allò més natural.

Aquesta filosofia s'aplica tant en el conreu com en el procesament dels fruits i al celler.

Agricultura biològica

Molt es parla d'ecologia i mètodes de conreu respectuosos amb el medi ambient.

El nostre plantejament de treball es especialment sensible al respecte al nostre entorn i per això actuem en conseqüència ja que tant al camp com al celler els únics productes que s'utilizen son aquells naturals tant en l'adobat de les plantes com en els treballs de celler.

La orografia de la nostre propietat , orientada al sud i amb una ventilació adecuada de les terrasses permet fer creixer unes plantes sense la intervenció d'agents químics ni de sí­ntesi ja que aquestes condicions estableixen un microclima favorable per a unes condicions de sanitat vegetal optima.

Una vegada més els sistemas de viti-vinicultura tradicionals ens permeten obtenir un producte final d'elevada qualitat degut a l'absencia d'agents quí­mics.

El resultat son uns vins sans i naturals.