Varietat de sòls per a una amplia varietat sensorial

La finca de prop de 50 has. situada a la part sud del Priorat disposa de diferents tipus de terra i subsols.

La proximitat a la conjunció dels rius Ciurana i Montsant és el que en altres èpoques de fortes avingudes d'aigua va fer que es dipositessin terres d'aluvió en indrets ara impensables.

Es per això que la part més alta del Collblanc, a 196 metres d'alçada, esta coronada per una grossa capa de terres argiloses i aluviòques amb forç contingut de pedra de riu i que arriba gairebé als dos metres.

Aquest fet fa que la part més alta sigui de color clar ben diferent de la resta de la muntanya i és a això que deu el seu nom de Collblanc.

La resta de la muntanya es de licorella negra i a la seva falda hi tornen a apareixer terres d'aluvió així­ com a les parts més baixes de la finca.