Processos controlats de principi a fi

Un dels principals avantatges de les petites produccions és la possibilitat de controlar al mil.límetre tots i cada un dels processos tant en la producció com en l'elaboració.

A la vinya l'atenció és total en cada una de les fases vegetatives ja que en trobar-se al voltant del celler, ens permet tenir cura de possibles malalties; això­ com controlar la maduració dia a dia del fruit .

En el celler els controls són permanents tant en la fermentació dels mostos com en la criança.

La temperatura, factor clau per a una bona progressió i conservació dels vins, es controla des l'entrada del raïm, amb espais climatitzats, fins a l'estocatge d'ampolles en la criança reductora.

Disposem d'un grup que proporciona calor o fred segons convingui en cada cas i que serveix al mateix temps per climatitzar tant la vivenda com el celler.

En l'àrea de fermentació es controla la temperatura perqué aquesta no sobrepassi els 27 graus; i també es poden mantenir els vins, un cop acabats, a 18-20 graus perqué facin la fermentació malolàctica i poder-los entrar a barriques un cop acabada aquesta.

Un cop al celler de botes l'equip enològic controla la evolució dels vins amb analítiques periòdiques i testos que ajuden a determinar el punt òptim d'embotellat.

Es un treball pacient que arriba al seu final al moment de tancar el preciat producte en ampolles segellades amb suro natural d'alta qualitat per tal de preservar totes les característiques fí­siques i organolàptiques d'aquests vins que a partir d'aquest moment podran reposar tot un seguit d'anys en l'ampolla.