Noves tecnologies sense obridar la tradició

El procés de vinificació és el que inicia el camí de la elaboració dels grans vins. A casa nostre vàrem optar ja inicialment per les tècniques més naturals en la elaboració per tal de poder gaudir d'uns productes el més sans posibles. D'aquesta manera hem anat reduïnt progressivament les dosis de SO2, únic producte quimic utilitzat en tot el procés, i també hem reduït la utilització de llevats en la fermentació per deixar pas als llevats autóctons.

Una de les coses importants en tota vinificació i no cal dir-ho també en tot el procés de criança és el control de temperatura. Tant és així que aquesta va ser una de les primeres apostes tot fent una instal.lació d'un equip de fred i calor per tal de controlar la temperatura en la fermentació