El millor clima pel fruit més sabrós

Mediterrani / continental separat del mar per la serralada muntanyenca de Llaberia d'una banda i per la serralada del Montsant per l'altra.

El microclima és àrid, amb llargues insolacions diàries, degut a la plena orientació sud de la finca i les seves plantacions.

La proximitat als rius Ciurana i Montsant dóna una certa humitat ambient favorable en els intensos mesos d'estiu per mantenir l'equilibri hídric de les plantes.